خبر نامه
خبر نامه
آزمون تغییرات غدد (نکات جدید هاریسون ۲۰۱۵)
۹۵/۱۱/۱۱

آزمون منحصر به فرد  " تغییرات غدد " بر اساس نکات جدید رفرنس هاریسون ۲۰۱۵ در تاریخ ۱۲ بهمن ۹۵ با تعداد ۶۷ سوال همراه با پاسخ تشریحی به سامانه افزوده خواهد شد.

- تیم پشتیبانی فنی سامانه آزمون آنلاین دکتر مجری

آزمون تغییرات غدد (نکات جدید هاریسون ۲۰۱۵)
۹۵/۱۱/۱۱

آزمون منحصر به فرد  " تغییرات غدد " بر اساس نکات جدید رفرنس هاریسون ۲۰۱۵ در تاریخ ۱۲ بهمن ۹۵ با تعداد ۶۷ سوال همراه با پاسخ تشریحی به سامانه افزوده خواهد شد.

- تیم پشتیبانی فنی سامانه آزمون آنلاین دکتر مجری