آزمون پیش کارورزی اردیبهشت ۹۵ در سامانه قرار گرفت.

با توجه به اهمیت سوالات پیش کارورزی اخیر برای داوطلبان ازمون دستیاری، سوالات پره انترنی اردیبهشت ماه ۹۵ به صورت رایگان در اختیار شما قرار گرفته است.

- تیم پشتیبانی فنی سامانه آزمون آنلاین دکتر مجری