آزمون تغییرات ریه در سامانه قرار گرفت

با توجه به تغيير رفرنس ریه براى آزمون رزيدنتى ٩٦، و تغييرات متعددى كه در رفرنس جديد رخ داده است، لازم بود تا آزمون هايى صرفا بر اساسِ تغييرات، طراحى گردد كه اين آزمون ریه يك نمونه از آنهاست.
اين آزمون متفاوت ریه، شامل 24 سوال با پاسخ كاملا تشريحى می باشد.
تمامى نكات و تغييراتى كه در رفرنس جديد غدد (هاريسون و سيسيل ٢٠١٥) وارد شده در اين آزمون لحاظ گردیده است.

 

- تیم پشتیبانی فنی سامانه آزمون آنلاین دکتر مجری