آزمون تغییرات غدد در سامانه قرار گرفت

با توجه به تغيير رفرنس داخلى براى آزمون رزيدنتى ٩٦، و تغييرات متعددى كه در رفرنس جديد رخ داده است، لازم بود تا آزمون هايى صرفا بر اساسِ تغييرات، طراحى گردد كه اين آزمون غدد يك نمونه از آنهاست.
اين آزمون متفاوت غدد، شامل ٦٧ سوال با پاسخ كاملا تشريحى می باشد.
تمامى نكات و تغييراتى كه در رفرنس جديد غدد (هاريسون و سيسيل ٢٠١٥) وارد شده در اين آزمون لحاظ گردیده است.
ضمنا نقاط اشتراك رفرنس داخلى غدد با ساير دروس از قبيل اطفال و جراحى و نكات شباهت و تفاوت اين رفرنسها، مورد سوال قرار گرفته است.

- تیم پشتیبانی فنی سامانه آزمون آنلاین دکتر مجری